Met de Activiteitenweger app kunnen cliënten hun activiteiten plannen op hun smartphone of tablet. Zo hebben zij altijd hun planning bij de hand.
Over de Activiteitenweger app
  • Beschikbaar voor iPhone (App Store) en Android (Google play)
  • Kosten: €5,50
  • Geschikt voor zowel jongeren als volwassenen
  • Er is extra aandacht voor het stimuleren van bewegen. U kunt bij de activiteiten aangeven of u bij de activiteit intensief beweegt
  • Het is mogelijk om doelen in te voegen. Zodra u de activiteit / het doel plant en heeft uitgevoerd registreert de app dit
  • Activiteiten kunt u doorplannen, wat voor veel gebruikers een pré is
  • Er wordt duidelijk het basisniveau en gedurende de dag het huidige niveau weergegeven
  • De gekozen kleuren en opbouw van het agendascherm is in overleg gegaan met Koninklijke Visio

De ontwikkeling is mogelijk gemaakt met steun van de Vrienden van Meander; in het bijzonder de Scheltus stichting.