CURSUS ACTIVITEITENWEGER VRIJDAG 17-11-2023 (fysiek)

Doelen:

Hoofddoel:
 • De deelnemer is in staat te werken met de ‘Activiteitenweger’, volgens de richtlijnen van het Meander Medisch Centrum.
Subdoelen dag 1:
 • De deelnemer kan na afloop van de scholing benoemen bij welke doelgroepen of in welke situatie de ‘Activiteitenweger’ een bruikbaar middel is.
 • De deelnemer is na afloop van de scholing in staat aan een cliënt uit te leggen hoe activiteiten gewogen worden volgens de richtlijnen van de ‘Activiteitenweger’.
 • De deelnemer kan na afloop van de scholing de drie manieren om een basislijn vast te stellen benoemen en bij een cliënt toepassen.
 • De deelnemer is zich na afloop van de scholing bewust van de eigen manier van educatie geven over energiemanagement en is in staat de ‘Activiteitenweger’ aan de cliënt te introduceren.
 • De deelnemer is na afloop van de scholing in staat de cliënt te begeleiden bij het kiezen van een bestaande, of zelf aangepaste, planmethode voor het werken met de ‘Activiteitenweger’.
 • De deelnemer kan na afloop van de scholing de plaats van de Activiteitenweger binnen de ergotherapiebehandeling benoemen.
 • De deelnemer heeft kennis genomen van de huiswerkopdracht.
Subdoelen dag 2:
 • De deelnemer kan na afloop van de scholing met behulp van ‘de Activiteitenweger’ een Graded Activity programma maken voor ergotherapeutische doelen
 • De deelnemers zijn zich bewust van de mogelijkheden voor het bereiken van Occupational Balance middels gebruik van de Activiteitenweger.
 • De deelnemer reflecteert op eigen handelen aan de hand van meegebrachte casuïstiek en oefent vaardigheden die nodig zijn voor het inzetten van de ‘Activiteitenweger’.
 • De deelnemer heeft kennis over de nieuwste onderzoeksresultaten m.b.t. de Activiteitenweger.
 • Locatie in Amersfoort
 • 19,5 PE-punten
 • 3 november 2023

 • Studiebelasting van 17,5 uur

 • Kosten bedragen € 585,00

Dagprogramma cursus Activiteitenweger

Dagprogramma Dag 1

09.00 Ontvangst

09.30 Inleiding scholing

10.00 Theorie: Basis van de ‘Activiteitenweger’

Opdracht 1. Weging

11.00 Koffie/ thee pauze

11.15 Theorie: Basis van de ‘Activiteitenweger’

Opdracht 2. & 3. Punten toekennen & Basisniveau berekenen

12.45 Lunchpauze

13.30 Theorie: Balans bereiken / plannen met de ‘Activiteitenweger’

13.45 Opdracht 4: Educatie energiemanagement en introductie AW

14.15 Introductie planmethodes: Opdracht 5: Oriënteren op verschillende planmethodes

15.30 Theorie: Plaats van de ‘Activiteitenweger’ binnen de ergotherapiebehandeling

15.45 Introductie huiswerkopdracht

16.00 Afsluiting

Dagprogramma Dag 2

09.00 Ontvangst

09.30 Herhaling dag 1; Quiz

10.15 Theorie: Opbouwen van belastbaarheid met behulp van de ‘Activiteitenweger’

10.30 Theorie: De ‘Activiteitenweger’ en kiezen voor betekenisvolle activiteiten

10.45 Evaluatie huiswerkopdracht: leerdoelen opstellen ten behoeve van opdracht 7

11.15 Koffie / thee pauze

11.30 Opdracht 7: Oefenen van vaardigheden bij het coachen van je cliënt volgens de methodiek van de ‘Activiteitenweger’, met behulp van je eigen casus

12.30 Lunchpauze

13.15 Voorbereiding rollenspel

13.45 Opdracht 8: Rollenspel; coachen van je cliënt bij kiezen van betekenisvolle activiteiten met behulp van de ‘Activiteitenweger’

15.00 Nieuwe ontwikkelingen

15.15 Opdracht 9: Overzicht en volgorde stappen Activiteitenweger

15.30 Opdracht 10: Gebruik van de ‘Activiteitenweger’ in de praktijk

15.45 Evaluatie scholing ‘Activiteitenweger’

16.00 Afsluiting

Door |2023-08-28T12:54:31+01:0013 juli 2023|Cursussen|
Ga naar de bovenkant