Doelen:

Hoofddoel

  • De deelnemer is in staat te werken met de ‘Activiteitenweger’, volgens de richtlijnen van Activity-Matters.

Subdoelen:

Vooraf:

  • De deelnemer heeft kennisgenomen van de huiswerkopdracht die nodig is om actief deel te nemen aan de cursusdag.

Tijdens scholing:

  • De deelnemer is na afloop van de scholing in staat aan een cliënt uit te leggen hoe activiteiten gewogen worden volgens de meest recente richtlijnen van de ‘Activiteitenweger’.
  • De deelnemers zijn zich bewust van de mogelijkheden voor het bereiken van Occupational Balance middels gebruik van de Activiteitenweger
  • De deelnemer kan het belang van het voelen en interpreteren van lichaamssignalen overbrengen op zijn/ haar client en dit concreet maken binnen het gebruik van de Activiteitenweger.
  • De deelnemer is zich na afloop van de scholing bewust van de eigen manier van educatie geven over energiemanagement en kan de Activiteitenweger introduceren.
  • De deelnemer kan na afloop van de scholing met behulp van ‘de Activiteitenweger’ een persoonlijk opbouw schema maken voor het opbouwen van werk en thuisactiviteiten.
  • De deelnemer reflecteert op eigen handelen aan de hand van meegebrachte casuïstiek en oefent vaardigheden die nodig zijn voor het inzetten van de ‘Activiteitenweger’.

Dagprogramma

Dagprogramma opfriscursus Activiteitenweger

09.00               Ontvangst

09.30               Inleiding scholing

10.00               Theorie: Herhaling Basis van de ‘Activiteitenweger’

                        Opdracht 1. Weging met hulpvragen en PEO- model

11.00               Koffie/ thee pauze

11.15               Theorie: Occupational Balance in relatie tot Patterns of Daily Activities

Opdracht 2.  Coachen van client voor bereiken Occupational Balance binnen bestaande belastbaarheid.

12.45               Lunchpauze

13.30               Opdracht 3.   Educatie energiemanagement en introductie AW met accent op bereiken van Occupational Balance

14.00               Theorie: Opbouwen middels de Activiteitenweger

14.30               Opdracht 4. Maken opbouwschema, afgestemd op jouw client.

15.15               Koffie/ thee pauze

15.30               Opdracht 5. Intervisie ‘eigen casus’ uit de praktijk.

16.30               Afsluiting