Doelen:

 • De deelnemer reflecteert op zijn/ haar eigen handelen m.b.t. het gebruik van de Activiteitenweger
 • De deelnemer is in staat duidelijke uitleg te geven aan zijn/ haar client over balans in handelen en de client daarbij te coachen.
 • De deelnemer kan een realistische inschatting maken of de AW een geschikte methode is voor zijn/ haar client, op basis van:
  • De fases van gedragsverandering
  • De aanwezige barrières
  • In- en exclusiecriteria
 • De deelnemer in in staat zijn/ haar client optimaal te begeleiden tijdens het weegproces volgens de nieuwste principes van de Activiteitenweger (gebruik PEO- model, inzetten hulpvragen, uitleg begrippen Licht, Gemiddeld, Zwaar en Ontspanning).
 • De deelnemer kan het belang van het voelen en interpreteren van lichaamssignalen overbrengen op zijn/ haar client en dit concreet maken binnen het gebruik van de Activiteitenweger.
 • De deelnemers is in staat een persoonlijk opbouwschema met zijn/ haar client op te stellen en de client daarbij te coachen (denk aan start opbouw, tempo en omgaan met terugval).