Hoofddoel
 • De deelnemer is in staat te werken met de ‘Activiteitenweger’, volgens de richtlijnen van het Meander Medisch Centrum.
 
Subdoelen Dag 1:
 • De deelnemer kan na afloop van de scholing benoemen bij welke doelgroepen of in welke situatie de ‘Activiteitenweger’ een bruikbaar middel is.
 • De deelnemer is na afloop van de scholing in staat aan een cliënt uit te leggen hoe activiteiten gewogen worden volgens de richtlijnen van de ‘Activiteitenweger’.
 • De deelnemer kan na afloop van de scholing de drie manieren om een basislijn vast te stellen benoemen en bij een cliënt toepassen.
 • De deelnemer is zich na afloop van de scholing bewust van de eigen manier van educatie geven over energiemanagement en is in staat de ‘Activiteitenweger’ aan de cliënt te introduceren.
 • De deelnemer is na afloop van de scholing in staat de cliënt te begeleiden bij het kiezen van een bestaande, of zelf aangepaste, planmethode voor het werken met de ‘Activiteitenweger’.
 • De deelnemer kan na afloop van de scholing de plaats van de Activiteitenweger binnen de ergotherapiebehandeling benoemen.
 • De deelnemer heeft kennis genomen van de huiswerkopdracht.

 

Subdoelen Dag 2:
 • De deelnemer kan na afloop van de scholing met behulp van ‘de Activiteitenweger’ een Graded Activity programma maken voor ergotherapeutische doelen
 • De deelnemers zijn zich bewust van de mogelijkheden voor het bereiken van Occupational Balance middels gebruik van de Activiteitenweger.
 • De deelnemer reflecteert op eigen handelen aan de hand van meegebrachte casuïstiek en oefent vaardigheden die nodig zijn voor het inzetten van de ‘Activiteitenweger’.
 • De deelnemer heeft kennis over de nieuwste onderzoeksresultaten m.b.t. de Activiteitenweger.
 
Dagprogramma cursus Activiteitenweger
Dagprogramma Dag 1

09.00                   Ontvangst

09.30                   Inleiding scholing

10.00                   Theorie: Basis van de ‘Activiteitenweger’

                            Opdracht 1. Weging

11.00                   Koffie/ thee pauze

11.15                   Theorie: Basis van de ‘Activiteitenweger’

                            Opdracht 2. & 3 . Punten toekennen & Basisniveau berekenen

12.45                   Lunchpauze

13.30                   Theorie: Balans bereiken / plannen met de ‘Activiteitenweger’

13.45                   Opdracht 4:  Educatie energiemanagement en introductie AW     

14.15                   introductie planmethodes: Opdracht 5: Oriënteren op verschillende planmethodes

15.30                   Theorie: Plaats van de ‘Activiteitenweger’ binnen de ergotherapiebehandeling

15.45                   Introductie huiswerkopdracht

16.00                   Afsluiting

 

 

Dagprogramma Dag 2

09.00                   Ontvangst

09.30                   Herhaling dag 1; Quiz

10.15                   Theorie: Opbouwen van belastbaarheid met behulp van de ‘Activiteitenweger’

10.30                   Theorie: De ‘Activiteitenweger’ en kiezen voor betekenisvolle activiteiten        

10.45                   Evaluatie huiswerkopdracht: leerdoelen opstellen ten behoeve van opdracht 7

11.15                   Koffie / thee pauze

11.30                   Opdracht 7: Oefenen van vaardigheden bij het coachen van je cliënt volgens de methodiek van de ‘Activiteitenweger’, met behulp van                                je eigen casus

12.30                   Lunchpauze

13.15                   Voorbereiding rollenspel

13.45                   Opdracht 8:   Rollenspel; coachen van je cliënt bij kiezen van betekenisvolle activiteiten met behulp van de ‘Activiteitenweger’

15.00                   Nieuwe ontwikkelingen

15.15                   Opdracht 9: Overzicht en volgorde stappen Activiteitenweger

15.30                   Opdracht 10: Gebruik van de ‘Activiteitenweger’ in de praktijk

15.45                   Evaluatie scholing ‘Activiteitenweger’

16.00                   Afsluiting